کمپین نصب اپلیکیشن گوگل – Universal App campaign

مقدمه‌ای بر کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز

طبیعتا صاحبان اپلیکیشن‌‌ها از دسترسی کاربران بیشتر به اپلیکیشن‌هایشان خوشحال می‌شوند. در نتیجه به نوعی می‌توان گفت بهترین کار به عنوان صاحب یک اپلیکیشن گشتن به دنبال راهی برای دسترسی به کاربران بیشتریست که به استفاده از اپلیکیشن ما علاقه‌مند هستند. کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز را می‌توان به عنوان پل ارتباطی سازندگان اپلیکیشن با کاربران در نظر گرفت.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل فرایند افزایش کاربران اپلیکیشن را برای ما ساده‌تر می‌کند. این کار با استفاده از بزرگترین بسترهای گوگل یعنی “شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google search network”، “گوگل پلی – Google Play”، “یوتوب – YouTube”، و “شبکه‌ی نمایش گوگل – Google display network”، صورت می‌گیرد.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز
نمایش تبلیغ در بسترهای مختلف گوگل

با افزودن چند خط متن، مبلغی به عنوان بید – bid و تعدادی از جوانب و مزایای اپلیکیشن موردنظر، می‌توان ساده‌ترین کمپین نصب اپلیکیشن را ساخت؛ بقیه‌ی فرایند کاری تبلیغات توسط سیستم تبلیغاتی گوگل پیکربندی و اجرا می‌شود تا کاربران به راحت‌ترین شکل ممکن به شما و اپلیکیشنتان دسترسی داشته باشند.

این عنوان به پوشش اقدامات پایه‌ی کمپین نصب اپلیکیشن گوگل می‌پردازد. برای شروع مطالعه‌ی دو عنوان اقدامات موردنیاز برای پروموت اپلیکیشن در گوگل” و راهنمای ساخت کمپین نصب اپلیکیشن”  از مجموعه مقالات Google help center را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.

عملکرد کمپین نصب اپلیکیشن گوگل

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

برخلافِ بسیاری از کمپین‌های گوگل ادز – Google Ads، در کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ما چندین تبلیغ متفاوت را برای کمپین نمی‌سازیم. به جای آن سیستم تبلیغات گوگل از ایده‌هایی که ما در “قالب متون تبلیغاتی” و “مزایای اپلیکیشنمان” تعریف کردیم استفاده می‌کند.

تنها اطلاعاتی که کمپین نصب اپلیکیشن گوگل از ما نیاز دارد، تعدادی متن، هزینه‌ای برای شروع تبلیغات یا “استارتینگ بید – starting bid”، تعیین “بودجه – budget” و در نهایت امکان دسترسی گوگل به زبان‌ها و لوکیشن‌های مورد استفاده در اپلیکیشن ماست؛ تا از آن‌ها برای تعیین فرمت‌های تبلیغاتی استفاده کند. سیستم تبلیغاتی گوگل ادز ترکیبات متفاوتی از تبلیغات را برای نمایش انتخاب می‌کند که در اکثر موارد به بهترین وجه ممکن پاسخگو هستند و نیاز به هیچ حرکت اضافه‌ای از جانب ما ندارد.

برای کمک به بیشتر شدن ارزش دریافتی از هر دانلودی که در کمپین نصب اپلیکیشن صورت می‌گیرد، سیستم گوگل ادز – Google Ads سیستم “هدف‌گذاری – targeting” و “تعیین بید – bidding” را به طور خودکار تنظیم و پیکربندی می‌کند. ما نیز قادر بر اساس فعالیتی هستیم که از جانب ما ارزش و اهمیت بیشتری دارد قادر به پیکربندی هر چه بیشتر کمپینمان هستیم. که با نظارت بر “تبدیل درون اپلیکیشنی – in-app conversions” امکان‌پذیر است.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل

تبلیغات درون اپلیکیشنی – in App Ads

“تبدیل درون اپلیکیشنی – in-app conversion” یا “اهداف بازگشتی بر اساس پرداخت به ازای تبلیغات (tROAS)”. تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل برای گسترش سریع‌تر در سیستم گوگل و تطبیق با مرتبط‌ترین نتایج برای انتشار تبلیغات ما، تعبیه شده‌اند. ممکن است سیستم تبلیغات گوگل ادز – Google Ads از “فهرست فروش – marchant list” موجود در اپلیکیشن ما برای انتشار یک ویدیوی اختیاری در یوتیوب استفاده کند تا به “پروموت – promote” اپلیکیشن ما کمک کند.

این عملکرد کمپین نصب اپلیکیشن به پیکربندی چرخشی و تنظیم خودکار “بید – bid” تبلیغات ما موجب می‌شود تا بیشترین تعداد دانلود برای اپلیکیشن ما را میسر کند. این تعداد چیزی نزدیک به نتیجه‌ی مطلوب از نظر ماست.

برای مثال اگر یک خط از متونی که ما برای معرفی برنامه‌ی خودمان وارد کردیم از مورد دیگری بهتر باشد، سیستم تبلیغاتی گوگل ادز اغلب اوقات به نمایش موردی می‌پردازد که از نتایج بهتری در نمایش تبلیغ و نصب برخوردار بوده است. در ادامه به شناختن هر چه بیشتر کمپین نصب اپلیکیشن گوگل می‌پردازیم.

کمپین یونیورسال گوگل

محل نمایش تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل به مطلوب‌ترین حالت ممکن در بسترهای متفاوت گوگل به نمایش در می‌آیند.

این بسترها “جستجوی گوگل – Google Search”، “گوگل پلی – Google Play”، “سرچ‌پارتنرهای گوگل – Google search partners”، “یوتوب – YouTube”، “شبکه‌ی نمایش گوگل – Google Display Network”، “اد ماب – AdMob”، و بسیاری دیگر از ناشران تبلیغاتی که از تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن پشتیبانی می‌کنند را شامل می‌شود. در اینجا به چند مورد از مواردی که تبلیغات ما در آن‌ها به نمایش در می‌آیند اشاره می‌شود:

نمایش تبلیغ UAP در شبکه‌ی جستجو و سرچ پارتنرهای گوگل

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

گوگل به ایجاد تطابق میان تبلیغات ما در کمپین نصب اپلیکیشن و ضوابط جستجوایی می‌پردازد که مرتبط با اپلیکیشن ما یا دسته‌بندی آن هستند. گوگل ادز Google Ads با استفاده از یکسری مِتُدِ مشخص به ایجاد کلمات کلیدی می‌پردازد که استفاده از ضوابط جستجوی گوگل پلی Google Play که افراد را به سمت اپلیکیشن شما راهنمایی می‌کنند از جمله همین متد هستند.

نمایش تبلیغ UAP در گوگل پلی – Google Play و بخش نمایش نتایج جستجو در گوگل پلی

بخش‌هایی در “گوگل پلی – Google play” وجود دارد که معمولا تحت عناوینی مثل “You might also like” و “Related to this app” به نمایش در می‌آیند. این بخش در صفحه‌ی‌ اصلی – Home – گوگل پلی در بخشی با نام پیشنهاداتی برای شما – “Suggested for you” – قابل مشاهده است.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل قادر است تبلیغ ما را در بخش نتایج مرتبط با مورد جستجوی کاربر به نمایش در بیاورد. هم‌چنین تبلیغ اپلیکیشن ما در صفحه‌ی مربوط به جزئیات اپلیکیشن‌های مرتبط با اپلیکیشن ما نیر قابل مشاهده و دسترسی است.

تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی
تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی
تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی
تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی

نمایش تبلیغ UAP در صفحات و ویدیوی مرتبط با اپلیکیشن در یوتوب

سیستم تبلیغاتی کمپین نصب اپلیکیشن به نمایش تبلیغات ما در یوتوب – YouTube می‌پردازد، جایی که بیشترین احتمال برای دریافت کلیک و دانلود اپلیکیشن وجود دارد. این نوع تبلیغات معمولا در قالب تبلیغ کلیک خور با هدف راهنمایی کاربر به صفحه‌ی دانلود اپلیکیشن در شبکه‌ی گوگل پلی – Google play به نمایش در می‌آید.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

در صورت وجود فید ویدیویی برای نمایش در قالب تبلیغ ویدیویی در “شبکه‌ی یوتوب – Youtube” نیز، کمپین نصب اپلیکیشن گوگل با استفاده از این فید ویدیویی برای تفهیم هر چه بیشتر اپلیکیشن به کاربر استفاده می‌کند.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

نمایش تبلیغ UAP در شبکه‌ی نمایش، Gmail و اپلیکیشن‌های گوگل

تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل به شکل سازگاری در قسمت‌های مشخصی از “شبکه‌ی نمایش  – Display network” و اپلیکیشن‌های “گوگل پلی – Google play” به نمایش در می‌آیند که بیشترین ارتباط را با آن‌ها داشته باشد.

سیستم تبلیغاتی “گوگل ادز – Google Ads”، خود به پیکربندی نوعِ نمایش تبلیغ ما در بخش‌هایی می‌پردازد که از “نرخ تبدیل – Conversion” بالایی برخوردارند. “سی پی آی –  CPI”یا “Cost per install” به طور بدیهی در تعداد نمایش تبلیغ تاثیر، مستقیم خواهد داشت.

تبلیغات نصب اپلیکیشن گوگل
تبلیغات نصب اپلیکیشن گوگل

3 روش تنظیم بید در کمپین نصب اپلیکیشن گوگل

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

تنظیم بید کمپین نصب اپلیکیشن / تمرکز بر دریافت نصب بیشتر – app install

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل سیستم با تمرکز بر هدف‌گذاری، بید – bid کمپین‌ها را برای ما پیکربندی می‌‌کند تا به ما کمک کند به بیشترین تعداد کاربر فعال برای اپلیکیشن‌های‌مان دست پیدا کنیم. میزان بیدی که ما به ازای هر کلیک تعیین می‌کنیم می‌بایست میانگین هزینه‌ای باشد که ما حاضریم به ازای هر بار نصب اپلیکیشنمان به دست یک کاربر، پرداخت کنیم.

از جمله آپشن‌های موجود در تجربه‌ی کاربری جدید گوگل ادز – Google Ads در کمپین نصب اپلیکیشن گوگل، می‌شود به “اجرای فعالیتی خاص پس از نصب و اجرای اپلیکیشن” اشاره داشت که اصطلاحا به آن “in-app action” گفته می‌شود. برای استفاده از این آپشن نیز هم‌چنان نیاز به تعیین بید برای هر نصب است.

تنظیم بید کمپین نصب اپلیکیشن / تمرکز روی فعالیت درون اپلیکیشنی – in-app actions

اگر یکی از اهداف ما برای کمپین نصب اپلیکیشن گوگل دسترسی به دسته‌بندی خاصی از کاربران ارزشمند‌تر است و ما از “فعالیت درون اپلیکیشنی – in-app action” خاصی برخورداریم که می‌توانیم آن را برای گوگل تعریف کنیم، می‌توانیم از این قابلیت در این تبلیغات استفاده کنیم. کمپین نصب اپلیکیشن گوگل روی افرادی متمرکز خواهد شد که بیشترین احتمال ممکن برای نصب اپلیکیشن ما و تکمیل فعالیت درون اپلیکیشنی را دارند.

“کاست پِر اکشن – CPA” یا “cost per action” تعیین شده توسط ما می‌بایست میانگین مقداری باشد که ما حاضریم به ازای هر بار اجرای “این اَپ اکشن – in-app action” که تعیین کردیم، پرداخت کنیم. “محاسبه‌ی سود به ازای بودجه‌ی پرداخت شده‌ی تبلیغ – ROAS” یا “return on ad spend” تعبیه شده در کمپین‌های نصب اپلیکیشن گوگل به صورت “بتا – beta” قابل استفاده است.

تنظیم بید کمپین نصب اپلیکیشن / متمرکز بر ارزش فعالیت درون اپلیکیشنی – in-app actions value

برای کمپین‌هایی که بر ارزش فعالیت “درون اپلیکشنی – in-app action” متمرکز هستند، کمپین نصب اپلیکیشن گوگل روی افرادی متمرکز خواهد شد که بالاترین ارزش ممکن و بازده را برای فعالیت درون اپلیکیشنی فراهم می‌آورد.

بیدی که قرار است توسط ما برای تبلیغات تعیین شود می‌بایست با میانگین ارزش نرخ تبدیل ما – برای مثال سرمایه بازگشتی – که ما انتظار داریم به ازای هر بودجه‌ای که روی تبلیغات هزینه می‌کنیم پس بگیریم، تناسب داشته باشد.

به چنین تعریفی “بازگشت سود به ازای بودجه‌ی پرداخت شده‌ی تبلیغ – target return on ad spend” گفته می‌شود، که بصورت اختصاری با نام (Target ROAS) شناخته می‌شود. اگر هدف تعیین شده توسط ما، پرداخت نیم دلار یا 50 سِنت (50cents) از طریق “پرداخت درون شبکه – in-app purchase” توسط افرادی باشد که اپلیکیشن را نصب می‌کنند؛ با مقایسه‌ی این مبلغ به ازای هر یک دلاری که برای نصب اپلیکیشنمان پرداخت می‌کنیم، “تارگت آر اُ اِی اِس – target ROAS” ما در این کمپین 50 درصد خواهد بود.

عناوین مکمل

کمپین شبکه جستجو گوگل ادز – Search Network campaign
کمپین شبکه نمایش گوگل ادز – Display Network campaign
کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز – Video campaign
کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Shopping Ads campaign

منبع: Google Support

نظر شما چیه؟

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *