بررسی شاخص کلیدی عملکرد – شاخص عملکرد کلیدی در گوگل ادز

شاخص کلیدی عملکرد چیست – Key Performance Indicator

شاخص کلیدی عملکرد – KPI از جمله مواردی محسوب می‌شود که پیش از شروع هر کمپین تبلیغاتی تعیین می‌گردد و معمولا پس از انجام کمپین‌های تبلیغاتی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اما تعیین و تشخیص آن هم‌زمان با ایجاد کمپین صورت می‌گیرد. در نتیجه پیش از ساخت و اجرای کمپین استاندارد گوگل ادوردز، می‎‌بایست به مطالعه‌ی دقیق مولفه‌های سازنده‌ی شاخص کلیدی عملکرد، لزوم و چگونگی ارزیابی آن بپردازیم.

تعریف شاخص کلیدی عملکرد – KPI به ساده ترین شکل ممکن

شاخص کلیدی عملکرد – KPI یا “Key Performance Indicator” را می‌توان به عنوان نقطه‌ای در نظر گرفت که قصد داریم با انجام کمپین تبلیغاتیمان به آن‌جا برسیم. پیرو تعیین آن، ارزیابی میزان پیشرفت ما از زمان شروع نقطه‌ی آغازینمان نیز امری ضروری است. به طور کلی شاخص کلیدی عملکرد – KPI تعیین کننده میزان دستیابی کسب و کارها به اهداف کمپین‌های تبلیغاتی است.

مولفه‌های تعریف شده در شاخص کلیدی عملکرد – KPI

موسسات و کسب و کارهای مختلف برای داشتن تعریفی دقیق‌تر از شاخص کلیدی عملکرد – KPI؛ این شاخص را در دو سطح ارزشی متفاوت مورد بررسی قرار می‌دهند. یکی از این مولفه‌ها، شاخص کلیدی عملکرد سطحِ بالا – high level KPI است، که متمرکز بر عملکرد نهایی و کسب و کار موردنظر است. مولفه‌‌ی دیگر، شاخص‌ کلیدی عملکرد سطح پایین – low level KPI است که به منظور بررسی عملکرد واحد‌های مختلف در سیستم داخلی کسب و کار مورد نظر به کار گرفته می‌شود.

بررسی دقیق‌تر شاخص کلیدی عملکرد – KPI با مثال

برای مثال در زمینه‌ی خرده فروشی آنلاین هر یک از محصولاتی که در بازار وجود دارند؛ در صورتی که هدف شاخص کلیدی عملکرد – KPI، افزایش فروش در خرده‌فروشی آنلاین باشد، مولفه‌های تعیین شونده در این شاخص عبارت‌اند از:

  • هدف: افزایش فروش آنلاین
  • انگیزه‌ی مشتری: خرید محصول موردنظر به صورت آنلاین – می‌خواهم بخرم – Iwant to buy
  • تلاش ما: پیرو افزایش فروش آنلاین
  •  هدف شاخص کلیدی عملکرد: برای مثال، افزایش 50 درصدی در فروش آنلاین

نکته: شاخص کلیدی عملکرد – KPI در چنین مثالی، به فروش رساندن محصول یا خدمات ارائه شده به مشتری و افزایش فروش هر یک از آن‌هاست. مسلما اگر میزان فروش بالاتر یا پایینتر از هدف تعیین شده برای شاخص کلیدی عملکرد – KPI باشد، بیانگر کیفیت سازماندهی و اداره‌ی تبلیغات از جانب کسب و کار است.

لزوم تعیین شاخص کلیدی عملکرد – KPI در تبلیغات گوگل ادز – Google Ads

پاسخ این سوال به صورت شفاف مشخص است. نیاز ما به شاخص کلیدی عملکرد در تبلیغات گوگل ادز – Google Ads به منظور تعیین این است که آیا تبلیغات گوگل ادزی که ما در حال سرمایه‌گذاری روی آن هستیم از نتایجی که باید به دنبال داشته باشد برخوردار است یا خیر.

لطفا به یاد داشته باشید که هدف شاخص کلیدی عملکرد – KPI می‌بایست با هدف کمپین تبلیغاتی گوگل ادزمان پیش برود. به نوعی، به طور جزئی‌تر تعیین هدف کمپین تبلیغاتی گوگل ادز – Google Ads، همان تعریف هدف شاخص کلیدی عملکرد – KPI است.

به عبارت دیگر افزایش فروش 50 درصدی در مثال خرده‌فروشی آنلاین را در نظر بگیرید. در این مثال افزایش فروش به عنوان هدف کمپین و تعداد و زمان افزایش فروش به عنوان هدف شاخص کلیدی عملکرد – KPI در نظر گرفته می‌شود.

منبع: آکادمی ادزیرو