کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل – Universal App campaign

مقدمه‌ای بر کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز

طبیعتا صاحبان اپلیکیشن‌‌ها از دسترسی کاربران بیشتر به اپلیکیشن‌هایشان خوشحال می‌شوند. در نتیجه به نوعی می‌توان گفت بهترین کار به عنوان صاحب یک اپلیکیشن گشتن به دنبال راهی برای دسترسی به کاربران بیشتریست که به استفاده از اپلیکیشن ما علاقه‌مند هستند. کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز را می‌توان به عنوان پل ارتباطی سازندگان اپلیکیشن با کاربران در نظر گرفت.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل فرایند افزایش کاربران اپلیکیشن را برای ما ساده‌تر می‌کند. این کار با استفاده از بزرگترین بسترهای گوگل یعنی “شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google search network”، “گوگل پلی – Google Play”، “یوتوب – YouTube”، و “شبکه‌ی نمایش گوگل – Google display network”، صورت می‌گیرد.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز
نمایش تبلیغ در بسترهای مختلف گوگل

با افزودن چند خط متن، مبلغی به عنوان بید – bid و تعدادی از جوانب و مزایای اپلیکیشن موردنظر، می‌توان ساده‌ترین کمپین نصب اپلیکیشن را ساخت؛ بقیه‌ی فرایند کاری تبلیغات توسط سیستم تبلیغاتی گوگل پیکربندی و اجرا می‌شود تا کاربران به راحت‌ترین شکل ممکن به شما و اپلیکیشنتان دسترسی داشته باشند.

این عنوان به پوشش اقدامات پایه‌ی کمپین نصب اپلیکیشن گوگل می‌پردازد. برای شروع مطالعه‌ی دو عنوان اقدامات موردنیاز برای پروموت اپلیکیشن در گوگل” و راهنمای ساخت کمپین نصب اپلیکیشن”  از مجموعه مقالات Google help center را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.

عملکرد کمپین نصب اپلیکیشن گوگل

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

برخلافِ بسیاری از کمپین‌های گوگل ادز – Google Ads، در کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ما چندین تبلیغ متفاوت را برای کمپین نمی‌سازیم. به جای آن سیستم تبلیغات گوگل از ایده‌هایی که ما در “قالب متون تبلیغاتی” و “مزایای اپلیکیشنمان” تعریف کردیم استفاده می‌کند.

تنها اطلاعاتی که کمپین نصب اپلیکیشن گوگل از ما نیاز دارد، تعدادی متن، هزینه‌ای برای شروع تبلیغات یا “استارتینگ بید – starting bid”، تعیین “بودجه – budget” و در نهایت امکان دسترسی گوگل به زبان‌ها و لوکیشن‌های مورد استفاده در اپلیکیشن ماست؛ تا از آن‌ها برای تعیین فرمت‌های تبلیغاتی استفاده کند. سیستم تبلیغاتی گوگل ادز ترکیبات متفاوتی از تبلیغات را برای نمایش انتخاب می‌کند که در اکثر موارد به بهترین وجه ممکن پاسخگو هستند و نیاز به هیچ حرکت اضافه‌ای از جانب ما ندارد.

برای کمک به بیشتر شدن ارزش دریافتی از هر دانلودی که در کمپین نصب اپلیکیشن صورت می‌گیرد، سیستم گوگل ادز – Google Ads سیستم “هدف‌گذاری – targeting” و “تعیین بید – bidding” را به طور خودکار تنظیم و پیکربندی می‌کند. ما نیز قادر بر اساس فعالیتی هستیم که از جانب ما ارزش و اهمیت بیشتری دارد قادر به پیکربندی هر چه بیشتر کمپینمان هستیم. که با نظارت بر “تبدیل درون اپلیکیشنی – in-app conversions” امکان‌پذیر است.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل

تبلیغات درون اپلیکیشنی – in App Ads

“تبدیل درون اپلیکیشنی – in-app conversion” یا “اهداف بازگشتی بر اساس پرداخت به ازای تبلیغات (tROAS)”. تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل برای گسترش سریع‌تر در سیستم گوگل و تطبیق با مرتبط‌ترین نتایج برای انتشار تبلیغات ما، تعبیه شده‌اند. ممکن است سیستم تبلیغات گوگل ادز – Google Ads از “فهرست فروش – marchant list” موجود در اپلیکیشن ما برای انتشار یک ویدیوی اختیاری در یوتیوب استفاده کند تا به “پروموت – promote” اپلیکیشن ما کمک کند.

این عملکرد کمپین نصب اپلیکیشن به پیکربندی چرخشی و تنظیم خودکار “بید – bid” تبلیغات ما موجب می‌شود تا بیشترین تعداد دانلود برای اپلیکیشن ما را میسر کند. این تعداد چیزی نزدیک به نتیجه‌ی مطلوب از نظر ماست.

برای مثال اگر یک خط از متونی که ما برای معرفی برنامه‌ی خودمان وارد کردیم از مورد دیگری بهتر باشد، سیستم تبلیغاتی گوگل ادز اغلب اوقات به نمایش موردی می‌پردازد که از نتایج بهتری در نمایش تبلیغ و نصب برخوردار بوده است. در ادامه به شناختن هر چه بیشتر کمپین نصب اپلیکیشن گوگل می‌پردازیم.

کمپین یونیورسال گوگل

محل نمایش تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل به مطلوب‌ترین حالت ممکن در بسترهای متفاوت گوگل به نمایش در می‌آیند.

این بسترها “جستجوی گوگل – Google Search”، “گوگل پلی – Google Play”، “سرچ‌پارتنرهای گوگل – Google search partners”، “یوتوب – YouTube”، “شبکه‌ی نمایش گوگل – Google Display Network”، “اد ماب – AdMob”، و بسیاری دیگر از ناشران تبلیغاتی که از تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن پشتیبانی می‌کنند را شامل می‌شود. در اینجا به چند مورد از مواردی که تبلیغات ما در آن‌ها به نمایش در می‌آیند اشاره می‌شود:

نمایش تبلیغ UAP در شبکه‌ی جستجو و سرچ پارتنرهای گوگل

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

گوگل به ایجاد تطابق میان تبلیغات ما در کمپین نصب اپلیکیشن و ضوابط جستجوایی می‌پردازد که مرتبط با اپلیکیشن ما یا دسته‌بندی آن هستند. گوگل ادز Google Ads با استفاده از یکسری مِتُدِ مشخص به ایجاد کلمات کلیدی می‌پردازد که استفاده از ضوابط جستجوی گوگل پلی Google Play که افراد را به سمت اپلیکیشن شما راهنمایی می‌کنند از جمله همین متد هستند.

نمایش تبلیغ UAP در گوگل پلی – Google Play و بخش نمایش نتایج جستجو در گوگل پلی

بخش‌هایی در “گوگل پلی – Google play” وجود دارد که معمولا تحت عناوینی مثل “You might also like” و “Related to this app” به نمایش در می‌آیند. این بخش در صفحه‌ی‌ اصلی – Home – گوگل پلی در بخشی با نام پیشنهاداتی برای شما – “Suggested for you” – قابل مشاهده است.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل قادر است تبلیغ ما را در بخش نتایج مرتبط با مورد جستجوی کاربر به نمایش در بیاورد. هم‌چنین تبلیغ اپلیکیشن ما در صفحه‌ی مربوط به جزئیات اپلیکیشن‌های مرتبط با اپلیکیشن ما نیر قابل مشاهده و دسترسی است.

تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی
تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی
تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی
تبلیغات اپلیکیشن در گوگل پلی

نمایش تبلیغ UAP در صفحات و ویدیوی مرتبط با اپلیکیشن در یوتوب

سیستم تبلیغاتی کمپین نصب اپلیکیشن به نمایش تبلیغات ما در یوتوب – YouTube می‌پردازد، جایی که بیشترین احتمال برای دریافت کلیک و دانلود اپلیکیشن وجود دارد. این نوع تبلیغات معمولا در قالب تبلیغ کلیک خور با هدف راهنمایی کاربر به صفحه‌ی دانلود اپلیکیشن در شبکه‌ی گوگل پلی – Google play به نمایش در می‌آید.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

در صورت وجود فید ویدیویی برای نمایش در قالب تبلیغ ویدیویی در “شبکه‌ی یوتوب – Youtube” نیز، کمپین نصب اپلیکیشن گوگل با استفاده از این فید ویدیویی برای تفهیم هر چه بیشتر اپلیکیشن به کاربر استفاده می‌کند.

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

نمایش تبلیغ UAP در شبکه‌ی نمایش، Gmail و اپلیکیشن‌های گوگل

تبلیغات کمپین نصب اپلیکیشن گوگل به شکل سازگاری در قسمت‌های مشخصی از “شبکه‌ی نمایش  – Display network” و اپلیکیشن‌های “گوگل پلی – Google play” به نمایش در می‌آیند که بیشترین ارتباط را با آن‌ها داشته باشد.

سیستم تبلیغاتی “گوگل ادز – Google Ads”، خود به پیکربندی نوعِ نمایش تبلیغ ما در بخش‌هایی می‌پردازد که از “نرخ تبدیل – Conversion” بالایی برخوردارند. “سی پی آی –  CPI”یا “Cost per install” به طور بدیهی در تعداد نمایش تبلیغ تاثیر، مستقیم خواهد داشت.

تبلیغات نصب اپلیکیشن گوگل
تبلیغات نصب اپلیکیشن گوگل

3 روش تنظیم بید در کمپین نصب اپلیکیشن گوگل

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادوردز

تنظیم بید کمپین نصب اپلیکیشن / تمرکز بر دریافت نصب بیشتر – app install

کمپین نصب اپلیکیشن گوگل سیستم با تمرکز بر هدف‌گذاری، بید – bid کمپین‌ها را برای ما پیکربندی می‌‌کند تا به ما کمک کند به بیشترین تعداد کاربر فعال برای اپلیکیشن‌های‌مان دست پیدا کنیم. میزان بیدی که ما به ازای هر کلیک تعیین می‌کنیم می‌بایست میانگین هزینه‌ای باشد که ما حاضریم به ازای هر بار نصب اپلیکیشنمان به دست یک کاربر، پرداخت کنیم.

از جمله آپشن‌های موجود در تجربه‌ی کاربری جدید گوگل ادز – Google Ads در کمپین نصب اپلیکیشن گوگل، می‌شود به “اجرای فعالیتی خاص پس از نصب و اجرای اپلیکیشن” اشاره داشت که اصطلاحا به آن “in-app action” گفته می‌شود. برای استفاده از این آپشن نیز هم‌چنان نیاز به تعیین بید برای هر نصب است.

تنظیم بید کمپین نصب اپلیکیشن / تمرکز روی فعالیت درون اپلیکیشنی – in-app actions

اگر یکی از اهداف ما برای کمپین نصب اپلیکیشن گوگل دسترسی به دسته‌بندی خاصی از کاربران ارزشمند‌تر است و ما از “فعالیت درون اپلیکیشنی – in-app action” خاصی برخورداریم که می‌توانیم آن را برای گوگل تعریف کنیم، می‌توانیم از این قابلیت در این تبلیغات استفاده کنیم. کمپین نصب اپلیکیشن گوگل روی افرادی متمرکز خواهد شد که بیشترین احتمال ممکن برای نصب اپلیکیشن ما و تکمیل فعالیت درون اپلیکیشنی را دارند.

“کاست پِر اکشن – CPA” یا “cost per action” تعیین شده توسط ما می‌بایست میانگین مقداری باشد که ما حاضریم به ازای هر بار اجرای “این اَپ اکشن – in-app action” که تعیین کردیم، پرداخت کنیم. “محاسبه‌ی سود به ازای بودجه‌ی پرداخت شده‌ی تبلیغ – ROAS” یا “return on ad spend” تعبیه شده در کمپین‌های نصب اپلیکیشن گوگل به صورت “بتا – beta” قابل استفاده است.

تنظیم بید کمپین نصب اپلیکیشن / متمرکز بر ارزش فعالیت درون اپلیکیشنی – in-app actions value

برای کمپین‌هایی که بر ارزش فعالیت “درون اپلیکشنی – in-app action” متمرکز هستند، کمپین نصب اپلیکیشن گوگل روی افرادی متمرکز خواهد شد که بالاترین ارزش ممکن و بازده را برای فعالیت درون اپلیکیشنی فراهم می‌آورد.

بیدی که قرار است توسط ما برای تبلیغات تعیین شود می‌بایست با میانگین ارزش نرخ تبدیل ما – برای مثال سرمایه بازگشتی – که ما انتظار داریم به ازای هر بودجه‌ای که روی تبلیغات هزینه می‌کنیم پس بگیریم، تناسب داشته باشد.

به چنین تعریفی “بازگشت سود به ازای بودجه‌ی پرداخت شده‌ی تبلیغ – target return on ad spend” گفته می‌شود، که بصورت اختصاری با نام (Target ROAS) شناخته می‌شود. اگر هدف تعیین شده توسط ما، پرداخت نیم دلار یا 50 سِنت (50cents) از طریق “پرداخت درون شبکه – in-app purchase” توسط افرادی باشد که اپلیکیشن را نصب می‌کنند؛ با مقایسه‌ی این مبلغ به ازای هر یک دلاری که برای نصب اپلیکیشنمان پرداخت می‌کنیم، “تارگت آر اُ اِی اِس – target ROAS” ما در این کمپین 50 درصد خواهد بود.

عناوین مکمل

کمپین شبکه جستجو گوگل ادز – Search Network campaign
کمپین شبکه نمایش گوگل ادز – Display Network campaign
کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز – Video campaign
کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Shopping Ads campaign

منبع: Google Support

تبلیغات ویدیویی گوگل

کمپین تبلیغات‌ ویدیویی گوگل ادز – Google ads video campaign

مقدمه‌ای بر کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز

فرایند کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز شامل نمایش تبلیغات ویدیویی روی محتوای ویدیویی منتشر شده در شبکه‌های استریم را می‌شود. شبکه‌های استریم و کانال‌های این‌چنینی شامل یوتیوب – YouTube و دیگر اجزای سازنده‌ی شبکه‌ی نمایش گوگل را شامل می‌شود. در این عنوان به تعریف اجزای سازنده‌ی متفاوت از کمپین‌های تبلیغات ویدیویی و طریقه‌ی استفاده از پنل کمپین‌ تبلیغات ویدیویی گوگل ادز می‌پردازیم.

فرمت‌های کمپین ویدیویی گوگل ادز

فرمت‌های فعال از تبلیغات ویدیویی گوگل شامل تبلیغات in-stream، تبلیغات video discovery، تبلیغات non-skipable in-stream، تبلیغات outstream، و تبلیغات bumper می‌شوند. تبلیغات video discovery تنها در یوتیوب قابل پخش هستند و مختص این پلتفرم تعبیه شده‌اند.

تبلیغات ویدیویی گوگل
فرمت‌های تبلیغاتی در کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز

تبلیغات این استریم – In-stream ads

تبلیغات این استریم –  in stream قبل از نمایش، حین نمایش یا بعد از نمایش ویدیو در شبکه‌ی یوتیوب – YouTube و دیگر کانال‌های شبکه‌ی نمایش – Display Network و منوهای بازی‌ها و نرم‌افزارهای موبایلی پخش می‌شوند.

این دسته از تبلیغات ویدیویی گوگل ممکن است که در ویدیو‌های یوتیوبی موجوددر دیگر سایت‌ها نیز پخش شوند. در صورت مواجهه‌ی کاربر با چنین تبلیغاتی، کاربر پس از 5 ثانیه امکان پایان دادن به این تبلیغات را خواهد داشت

تبلیغات این استریم - in-stream ads - تبلیغات ویدیویی گوگل
تبلیغات این استریم – in-stream ads

تبلیغات ویدیو دیسکاوری – Video discovery ads

تبلیغات ویدیو دیسکاوری – video discovery تنها برای بازدید کنندگانی قابل نمایش است که در لوکیشن تعریف شده برای تبلیغات ویدیویی گوگل حضور داشته باشند. ظواهر تبلیغ از جمله فایل قابل نمایش و رزولوشن تصویری آن، بر اساس سایز و فرمتی که منتشر‌کننده‌ی تبلیغات از آن پشتیبانی می‌کند، تعیین خواهد شد.

وقتی یکی از بازدیدکنندگان روی thumbnail تبلیغ ما کلیک کند، ویدیوی مورد نظر تبلیغاتی روی صفحه‌ی کانال – channel page یا یوتیوب واچ – YouTube watch تلفن همراه کاربر به نمایش در می‌آید.

تبلیغات ویدیو دیسکاوری - Video discovery ads - تبلیغات ویدیویی گوگل
تبلیغات ویدیو دیسکاوری – Video discovery ads

تبلیغات اوت استریم – Outstream ads

تبلیغات اوت استریم روی سرچ پارتنرهای گوگل به نمایش در می‌آید. هم‌چنین این تبلیغات روی تلفن‌های همراه و تبلت‌های کاربران قابل نمایش هستند و به این منظور طراحی شده‌اند تا به کاربران کمک کنند که راحت‌تر روی ویدیوی ما کلیک کنند. تبلیغات اوت استریم – Outstream ads به افراد کمک می‌کنند تا با گسترش تبلیغات در محیط‌هایی فراتر از یوتیوب به گسترش آگاهی از برند – brand awareness برای کسب و کارشان بپردازند.

تبلیغات اوت استریم - Outstream ads - تبلیغات ویدیویی گوگل
تبلیغات اوت استریم – Outstream ads

تبلیغات این استریم اجباری – Non-skippable in-stream ads

“تبلیغات این استریم نان ایکسپبل” یا “این استریم اجباری” نوعی از تبلیغات ویدیویی گوگل هستند که به منظور ارائه‌ی کامل پیام تبلیغات به بازدیدکننده تعبیه شدند. این تبلیغات حین پخش ویدیو‌ها در شبکه‌های استریم به نمایش در می‌آیند و فاقد قابل اتمام پخش توسط کاربر (skip) هستند. از این رو در ترجمه‌ی فارسی آن از صفت اجباری برای عبارت Non-skippable استفاده کردیم.

طول تبلیغات این استریم اجباری – Non-skippable in-stream ads، حداکثر 15 ثانیه یا کمتر از آن است. همانطور که قبلا به آن اشاره کردیم، کاربر موردنظر قادر به اتمام اختیاری تبلیغ (skip) نیست.

تبلیغات این استریم اجباری Non-skippable in-stream ads
تبلیغات درون-استریمِ اجباری Non-skippable in-stream ads

تبلیغات بامپر – Bumper ads

تبلیغات ویدیویی کوتاهی هستند که آگاهی از برند – brand awareness بیشتری را برای کسب و کار‌ها در میان طیف گسترده‌تری از کاربران به ارمغان می‌آورند. این امر به واسطه‌ی پیامی به یادماندنی و کوتاه صورت می‌پذیرد.

تبلیغات Bumper حداکثر 6 ثانیه یا کم‌تر از آن خواهند بود و کاربر موردنظر قادر به رد کردن (skip) تبلیغ نیست. عملکرد چنین تبلیغی بسیار شبیه به تبلیغات این استریم اجباری است اما بسیار مختصر، مفید و در لحظه اتفاق می‌افتد؛ در نتیجه صفت bumper بهترین گزینه برای توصیف این تبلیغات است.

تبلیغات بامپر - Bumper ads
تبلیغات بامپر – Bumper ads

زمان مناسب برای استفاده از تبلیغات ویدیویی گوگل ادز

تبلیغات ویدیویی گوگل ادز که روی شبکه‌ی یوتیوب و شبکه‌ی نمایش گوگل – Google Display Network به نمایش در می‌آیند قابل استفاده و مناسب برای کلیه‌ی تبلیغ‌کنندگان روی شبکه‌ی گوگل محسوب می‌شود؛ چه برای افرادی که اولین بار است از تبلیغات این شبکه استفاده می‌کند و چه برای افرادی که از تجربیات بالاتری در استفاده از تبلیغات گوگل ادز برخوردار هستند.

تبلیغات ویدیویی گوگل ادز ممکن است به شدت پیچیده به نظر برسند، اما زیبایی خاصی در پس زمینه این کمپین‌ها قرار دارد: برپایی و مدیریت چنین کمپین‌هایی به شدت ساده‌ است. ما می‌توانیم از ویدیو‌هایی که در اکانت یوتیوب‌‎مان قرار دارد استفاده کنیم و درست مطابق با کمپین‌های تبلیغاتی دیگر گوگل ادز – Google Ads، قادر به مشاهده‌ی عملکرد تبلیغ ویدیویی‌مان خواهیم بود و می‌توانیم هدف‌گذاری تبلیغات ویدیویی خود را ارتقا دهیم.

عناوین مکمل

کمپین شبکه جستجو گوگل ادز – Search Network campaign
کمپین شبکه نمایش گوگل ادز – Display Network campaign
کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Shopping Ads campaign
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز – Universal app campaign

منبع: Google Support

تبلیغات شاپینگ گوگل ادز - Google shopping ads

کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Google shopping Ads campaign

نکته: در ابتدای کار باید به این موضوع اشاره داشت که طبق آخرین به روز رسانی گوگل تبلیغات شاپینگ گوگل ادز که با نام انحصاری Google Shopping Ads شناخته می‌شود، تنها در چهل کشور دنیا قابل اجرا است که ایران جزوی از این کشورها محسوب نمی‌شود و این مقاله تنها پیرو ارتقای سطح دانش شما همکاران، علاقه‌مندان و کاربران عزیز شبکه‌ی تبلیغات گوگل ادز ترجمه و ارائه شده است.

مقدمه‌ای بر تبلیغات شاپینگ گوگل ادز

تبلیغات شاپینگ گوگل ادز - Google shopping ads
تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Google shopping ads

اگر وب سایتی در زمینه‌ی خرده فروشی محصولات را اداره می‌کنیم، کمپین شاپینگ گوگل ادز بهترین مورد برای ارائه محصولات ما به حساب می‌آید. این کمپین به ما امکان پروموت کردن محصولاتمان را در فضای آنلاین و لوکال اینونتوری – local inventory، افزایش ترافیک به وب سایت و لوکال استور – local store را در اختیار ما می‌گذارد و امکان دست‌یابی به لید – lead‌های با کیفیت‌تری را برای ما فراهم می‌کند.

برای شروع پروسه‌‌ی این نوع تبلیغات، ابتدا اطلاعات محصول مورد نظر و مرکز فروش – marcant center را برای گوگل ارسال می‌کنیم و کمپینی را در سیستم تبلیغات گوگل ادز – Google Ads می‌سازیم. سپس سیستم تبلیغات شاپینگ گوگل ادز با استفاده از اطلاعات وارد شده در کمپین ما، تبلیغاتی را برای نمایش در گوگل و قسمت‌هایی از وب که مشتریان بالقوه قادر به مشاهده‌ی محصولات ما باشند را آماده سازی می‌کند. در شبکه‌ی تبلیغات گوگل به این جایگذاری ها تبلیغات شاپینگ یا Shopping ads، گفته می‌شود.

مزایای استفاده از شیوه‌ی تبلیغات شاپینگ گوگل – Google shopping Ads

جذب لید‌هایی با کیفیت بیشتر

ما به عنوان یک فروشنده با افزودن اطلاعات محصول موردنظرمان در تبلیغات شاپینگ گوگل – shopping ads، کیفیت لید‌های دریافتیمان را بالاتر می‌بریم و به خریدارانمان کمک می‌کنیم تا تصمیمشان نسبت به خرید محصول را در مرحله‌ی سطح صفر اعتماد – Zero moment of truth یا ZMOT، با اطلاعات کاملی بگیرند.

چنین اقداماتی، موجب ترغیب بیشتر خریداران نسبت به خرید از وب سایت ما می‌شود. برای مثال وقتی یکی از کاربران به جستجوی نوعی لباس می‌پردازد، با مشاهده‌ی پیشنهادات فروش به همراه اطلاعات کامل در بخش تبلیغات شاپینگ گوگل – shopping ads، به راحتی می‌تواند با نگاه کردن به تصاویر و اطلاعات به انتخاب موردی بپردازد که به طور کامل با سلیقه‌‌اش هم‌خوانی دارد.

علاوه بر این کاربران حتی قادر به محاسبه هم‌خوانی قیمت محصول موردنظر با بودجه‌ای که برای اینکار کنار گذاشته‌اند نیز هستند. در نتیجه کاربر، با حس خوب آگاهی از مشخصات ظاهری محصول و هزینه‌‌ای که باید بابت محصول بپردازد روی آگهی ما کلیک می‌کند. تحت چنین شرایطی، کاربر جذب شده از تبلیغات شاپینگ گوگل ادز مشتری بالقوه‌تری نسبت به کاربر جذب شده از طریق سئو یا دیگر انواع تبلیغات کلیکی گوگل ادز خواهد بود.

کمپین شاپینگ گوگل ادز - Google ads shopping campaigns
جذب لید‌هایی با کیفیت بیشتر در تبلیغات شاپینگ گوگل ادز

سهولت در مدیریت کمپین خرده فروشی محصولات

در تبلیغات شاپینگ گوگل – Google shopping Ads، به جای استفاده از کلمات کلیدی از ویژگی‌های مرتبط با محصول که ما در دیتا فید مرکز خرید – data feed marchant center وارد کردیم استفاده می‌کند تا تبلیغات را به مشتریان مرتبط نمایش دهد.

پیشنهاد می‌شود که مستقیما به جستجوی لیست موجودی محصولات در گوگل ادز – Google Ads بپردازیم و گروه‌های محصولاتی را برای محصولات موردنظرمان بسازیم که قصد سرمایه‌گذاری روی فروش آن‌ها را داریم.

کمپین شاپینگ گوگل ادز - Google ads shopping campaign
سهولت در مدیریت کمپین شاپینگ گوگل ادز – Google ads shopping campaign

حضور گسترده‌تر در بازار فروش

بهتر است در نظر داشته باشیم که قابلیت نمایش بیش از یک تبلیغ در شبکه‌ی جستجوی یک کاربر – search network وجود دارد. که در صورت مرتبط بودن، یک تبلیغ شاپینگ گوگل – Shopping Ad و یک تبلیغ متنی – text ad به صورت هم‌زمان نمایش داده می‌شود. این به مثابه این است که شانس ما در نمایش یک محصول به یک کاربر در ازای سرچ کوئری – search query وارد شده، بیشتر می‌شود.

سیستم گزارش‌دهی و اطلاعات کارآمد رقابتی

در تبلیغات شاپینگ گوگل ادز می‌توانیم به ارزیابی عملکرد نمایش تبلیغات در هر سطحی از اطلاعات جزئی بپردازیم. برای مثال در یک فروشگاه لپ تاپ آنلاین، ما قادر به بررسی تعداد کلیک‌های دریافتی سرفیس بوک 2 از برند مایکروسافت که به فروش گذاشته بودیم می‌پردازیم.

تحت چنین شرایطی نیازی به ساخت گروه محصولات جدید – new product group نیست. هم‌چنین در تبلیغات شاپینگ می‌توان از اطلاعات مبنا – benchmarking data هم استفاده کرد تا به بینش درستی از چشم‌انداز رقابتی تبلیغات دست پیدا کنیم.

عملکرد کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز

عملکرد تبلیغات جدید گوگل ادز – Google Ads امکان تجربه‌ی جدیدی را برای کاربران فراهم کرده است. در نظر داشته باشید که سیستم هدفگذاری اتوماتیک در تجربه‌ی جدید تبلیغات گوگل امکان‌پذیر می‌باشد.

تجربه‌ی جدید کاربر در تبلیغات شاپینگ گوگل – shopping ads new user experience

سیستم تبلیغات شاپینگ گوگل ادز به جای کلمات کلیدی از اطلاعات مرکز فروش – marchant center استفاده می‌کند تا به تعیین محل نمایش و چگونگی نمایش تبلیغات بپردازد. اطلاعات مرتبط با تبلیغی را که از طریق مرکز فروش – marchant center ثبت می‌کنیم، حاوی جزئیاتی است که به محصول ما مربوط می‌شود.

سیستم تبلیغات گوگل از این اطلاعات استفاده می‌کند تا به همگام‌سازی عبارت جستجوی کاربر تبلیغ ما بپردازد، که تحت چنین شرایطی نمایش مرتبط‌ترین تبلیغ ممکن می‌شود. ما با استفاده از کمپین‌های شاپینگ گوگل – Google shopping campaigns قادر به مدیریت تبلیغات شاپینگ خود خواهیم بود و اقدامات لازم برای آن با انعطاف‌پذیری بالا و ساختاری ساده همراه است.

شیوه‌های ارائه‌ی کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز

1. تبلیغات شاپینگ محصولات – Product Shopping ads

این نوع از تبلیغات بر اساس اطلاعاتی ساخته می‌شوند که ما در مرکز فروش – marchant center خودمان وارد می‌کنیم.

2. تبلیغات شاپینگ ویترینی – Showcase Shopping ads

ما با گروه‌بندی تبلیغات مرتبط در سیستم تبلیغات گوگل ادز – Google Ads، قادر به ایجاد چنین تبلیغاتی در کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل خواهیم بود. در چنین حالتی افراد قادر به بررسی و ارزیابی موارد متعددی از محصولات ما خواهند بود که در نهایت با مقایسه آن‌ها و تصمیم‌گیری نهایی، روی محصول موردنیازشان کلیک خواهند کرد.

3. تبلیغات لوکال کاتالوگ – Local catalog ads

در این نوع تبلیغات اطلاعات مربوط به تبلیغات لوکال اینونتوری – local inventory وارد می‌شوند که موجب افزایش نرخ درگیری مشتری با تبلیغات در شبکه‌ی نمایش – display network می‌شود و کمک می‌کند تا ترافیک بیشتری را  به سایت‌های شاپینگ سرازیر کنیم.

هزینه‌‌ی تبلیغات شاپینگ گوگل ادز

هم‌چون دیگر فرمت‌های تبلیغاتی در گوگل ادز – Google Ads، تبلیغات کمپین شاپینگ گوگل نیز در نوعی مزایده شرکت دارند. در حالت‌های مختلف تنها کمی تفاوت بین مصرف شارژ موجود در اکانت گوگل ادز وجود دارد.

1. تبلیغات شاپینگ محصولات – Product Shopping ads/  پرداخت به ازای کلیک – CPC

در چنین شیوه‌ای تنها زمانی که شخصی روی تبلیغات ما کلیک می‌کند از شارژ اکانت کم می‌شود. بنابراین همانند تبلیغات متنی گوگل ادز – Google text ads، پس از انجام کلیک روی تبلیغ و دریافت کاربر در قالب لید، هزینه‌ی مورد نظر از حساب ما کسر می‌شود.

پس از کلیک بر روی تبلیغ کاربر به سمت صفحه‌ی فرود – landing page موجود در وب سایت یا صفحه‌ی فرود میزبان گوگل – Google-hosted landing page برای مشاهده‌ی فهرست محصولات راهنمایی می‌شود.

2. هزینه تبلیغات شاپینگ ویترینی – Showcase Shopping Ads به صورت پرداخت به ازای افزایش نرخ درگیری مشتری (Cost per engagement یا CPE) کسر می‌شود.

3. تبلیغات لوکال کاتالوگ – Local catalog ads/ پرداخت به ازای نرخ درگیری مشتری – CPE

وقتی که ما مشغول ساخت کمپین شاپینگ خودمان هستیم، این ماییم که تصمیم می‌گیریم چه مقدار به ازای هر کلیک – click یا اینگیجمنت – engagement بپردازیم.

هم‌چون قانونی که برای تبلیغات متنی گوگل ادز صدق می‌کند، ما تنها حداقل هزینه‌ی بالاتر از تبلیغ جایگاه بالاتر در مزایده را  پرداخت می‌کنیم تا در جایگاه تبلیغ بالاتر از خودمان قرار بگیریم؛ نه حداکثر بید – bid پرداختی که به ازای هر کلیک – click یا اینگیجمنت –  engagementتعریف کردیم.

محل نمایش تبلیغات شاپینگ در تجربه‌ی قدیم و تجربه‌ جدید کاربر

 • بخش مربوط به تبلیغات شاپینگ گوگل – سر برگ shopping در جستجوی گوگل
 • بخش جستجوی گوگل، درست در کنار نتایج جستجوی گوگل و نتایج جستجوی تصویری اما بخشی جداگانه به طور پیش فرض
 • ·         سرچ پارتنرهای گوگل – تنها در صورتی که در تنظیمات کمپین‌مان نمایش در این بخش را انتخاب کرده باشیم
 • شبکه‌ی نمایش گوگل

کمپین تبلیغات شاپینگ ما قابلیت نمایش هم‌زمان در بخش تبلیغات متنی را هم دارد چرا که شبکه‌ی تبلیغات گوگل خواهان ارائه‌ی دسترسی کامل خریداران به محصولاتی است که با نتایج جستجوی آن‌ها مطابقت دارد. این فرایند به آن معنی است که خریداران پیش از کلیک برای خرید محصول مورد نظر، قادر به انتخاب بهترین مورد مطابق با اولویت‌های‌شان خواهند بود.

لینک سازی عمیق – Deep linking

با فعالسازی لینک سازی عمیق در اپلیکیشن، کاربران اپلیکیشن ما قادر به دسترسی به محتوای درون اپلیکیشنی ما با استفاده از “شبکه‌ی جستجو – Seach network”، “شبکه‌ی نمایش – Display network” و “تبلیغات شاپینگ – Shopping Ads” خواهند بود.

اگر تمایل به فعالسازی “لینک‌سازی عمیق – Deep linking” برای هر یک از این کمپین‌ها را دارید، “اپ لینک -‎ App link”هایی را برای اندروید و “یونیورسال – Universal” و لینک‌هایی را برای “iOS” ایجاد کنید. سپس “گوگل آنالتیکز – Google Analytics” را روی “فایر بیس – Firebase” فعالسازی کنید تا به شما در ارزیابی “نرخ تبدیل – Conversion rate” کمک کند.

عناوین مکمل

کمپین شبکه جستجو گوگل ادز – Search Network campaign
کمپین شبکه نمایش گوگل ادز – Display Network campaign
کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز – Video campaign
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز – Universal app campaign

منبع: Google Support

کمپین شبکه‌ی نمایش گوگل – Google display network campaign

مقدمه‌ای بر کمپین شبکه‌ی نمایش گوگل ادز

شبکه‌ی نمایش گوگل این امکان را برای شما عزیزان فراهم می‌کند تا تبلیغات خود را در حین مشاهده‌ی ویدیو‌های یوتیوب – YouTube، بازید از سرچ پارتنرهای گوگل – Google search partners یا چک کردن گوگل اکانت (جیمیل – Gmail) به کاربران نمایش دهید.

شبکه‌ی نمایش گوگل به این منظور طراحی شده تا به ما کمک کند به جامعه‌ی مخاطب درست و هدفمندمان دسترسی داشته باشیم. استراتژی‌های هدفگذاری در این نوع تبلیغات به ما کمک می‌کند تا پیاممان را در زمان و مکان مناسب به مشتری‌های بالقوه برسانیم. این مشتریان بالقوه می‌توانند کسانی باشند که برای اولین بار تبلیغات ما را که مرتبط با نیازهای آن‌هاست مشاهده کرده باشند یا می‌توانند افرادی باشند که پیش از این از وب سایت ما بازدید کرده‌اند و به کمک سیستم ریتارگتینگ – retargeting گوگل ادز، مجددا توسط ما هدف‌گذاری شده‌اند.

یافتن مشتریان جدید و نمایش مجدد تبلیغات به مشتریان فعلی

تبلیغات مشابه با تبلیغات “این مارکت – in-market” در کمپین شبکه‌ی نمایش گوگل به ما این امکان را می‌دهد تا تنها مشتریانی را درگیر و جذب کنیم که بیشترین علاقه را نسبت به خدمات یا محصولات ما دارند. این کاربرد به ما این امکان را می‌دهد که طیفی از مشتریان با دیدگاه‌های متفاوت اما علایق یکسان با یک‌دیگر را نسبت به استفاده از خدمات یا محصولاتمان ترغیب کنیم.

هم‌چنین ما قادر خواهیم بود تا از اطلاعاتی هم‌چون فهرست‌های “ریمارکتینگ – remarketing” استفاده کنیم که به ما امکان هدف‌گذاری مجدد یا همان “ریتارگتینگ – retargeting” کاربرانی را می‌دهد که پیش از این از به واسطه “سئو – SEO” یا “تبلیغات گوگل ادز – Google Ads” از وب سایت ما بازدید داشته‌اند. در نهایت با انجام چنین پروسه‌ای “نرخ درگیری – engagement” ما با مشتریان بالقوه‌ای که پیش از این شانس آشنایی با ما را داشته‌اند، افزایش پیدا می‌کند.

کمپین شبکه نمایش گوگل ادز – Google display network campaign

هدایت مکالمات با استفاده از سیستم هدف‌گذاری خودکار – Automated targeting

“هدف‌گذاری خودکار – Automated targeting” به ما این امکان را می‌دهد تا به ایجاد مباحثات بیشتری پیرامون محصول یا خدماتمان در فضای وب دست پیدا کنیم. چنین فرایندی با جذب “مخاطبین بالقوه‌ – high performing audiences” امکان پذیر است. پروسه‌ی جذب چنین افرادی به واسطه‌ی “صفحه‌ی فرود” و کاربرانی صورت می‌گیرد که در حال حاضر به طور مستقیم با آن‌ها در ارتباطیم و مشغول ارائه خدمات و محصولات به آن‌ها هستیم.

سیستم “گوگل ادز – Google Ads” با بهره‌مندی از “فرایند پیکربندی خودکار مستمر – automatically optimizing over time”، قادر به شناسایی افرادیست که عملکردشان در فضای وب به نفع تبلیغات ماست و موجب تنظیم خودکار “بید – bid” نسبت به “نرخ بازگشت سرمایه – ROI” در کمپین شبکه‌ی نمایش گوگل می‌شود.

کمپین‌های هوشمند شبکه‌ی نمایش به ترکیب بهترین سیستم “هدف‌گذاری – targeting”، تنظیم “بید – bid” و ایجاد نوآوری – innovation در نمایش تبلیغ می‌پردازند تا “نرخ تبدیل – conversion rate” حاصل از نمایش تبلیغات را به حداکثر برسانند.

حک کردن تصویری متفاوت در ذهن مشتری

شبکه‌ی نمایش این امکان را در اختیار کاربر می‌گذارد تا با استفاده از یک سری “فرمت‌های تبلیغاتی – Ad formats” موجب درگیری بیشتر کاربران با تبلیغ و افزایش “نرخ درگیری – engagement” شود. در ادامه به معرفی تعدادی از “فرمت‌های تبلیغاتی” یا به اصطلاح “اد فرمت‌های – Ad formats” کمپین شبکه‌‎ی نمایش گوگل می‌پردازیم.

تبلیغات نمایشی رسپانسیو – Responsive display ads

تبلیغات رسپانسیو در شبکه‌ی نمایش گوگل ساخته می‌شوند و به صورت کاربردی با استفاده از “سیستم تبلیغات رسپانسیو – responsive ads”، به صورت خودکار به نمایش در می‌آیند. برای ساخت چنین تبلیغاتی ابتدا متن و سپس تصویر و لوگوی موردنظرمان را به سادگی در پلتفرم تبلیغات رسپانسیو گوگل ادز وارد می‌کنیم.

در نهایت کمپین شبکه‌ی نمایشی گوگل ادز به منظور افزایش بازدهی تبلیغ، به پیکربندی تبلیغات ما می‌پردازد. (علاوه بر این کلیه‌ی کاربران “گوگل ادز – Google Ads” قادر به استفاده‌ی رایگان از “آرشیو تصاویر گوگل – library of images” برای ساخت “تبلیغات نمایشی رسپانسیو Responsive display ads” هستند).

هم کاربران تازه‌کار و هم کاربران پیشرفته می‌توانند بهره خوبی از این سیستم تبلیغاتی ببرند چرا که تبلیغات کاربران به عنوان تبلیغ “نیتیو – native” نمایش داده می‌شود. یعنی مطابق با فونت و استایل محتوای موجود در وب سایت موردنظر به نمایش در می‌آید.

“تبلیغات نمایشی رسپانسیو – Responsive display ads” به همراه “تبلیغات رسپانسیو – responsive ads” به عنوان “تبلیغ پیش فرض – default ad” جدید در “کمپین شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google search network campaign” جایگزین خواهند شد.

تبلیغ با بارگذاری تصاویر – Uploaded image ads

برای ایجاد کنترل بیشتر در شبکه‌ی نمایش، ما قادر به ایجاد و آپلود تصاویر تبلیغات هستیم. اینکار با آپلود تبلیغات در قالب فایل یا کد HTML5 صورت می‌گیرد.

تبلیغات درگیر کننده (Engagement ads)

تبلیغاتی با محوریت تصاویر یا ویدیو که روی ویدیوهای “یوتیوب – YouTube” یا سراسر شبکه‌ی نمایش گوگل از جمله “سرچ پارتنرهای گوگل – Google search partners” به نمایش در می‌آیند.

تبلیغات جیمیل – Gmail

 نوعی از تبلیغات گسترش پذیر که در ابتدای “صندوق ورودی – inbox” موجود در “جیمیل – Gmail” کاربر به نمایش در می‌آید.

تبلیغات قابل نمایش در شبکه‌ی جستجوی گوگل

در حالی که در “شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google search network”، تبلیغات کاربران پس از جستجوی دیگر کاربران با استفاده از عبارات کلیدی برای محصول یا خدمات موردنظر نمایش داده می‌شود، شبکه‌ی نمایش به ما کمک می‌کند تا پیش از ورود مشتری به چرخه‌ی خرید محصول یا خدمات از رقبا، توجه مشتری را به سمت خودمان جلب کنیم.

این نمایش ممکن است روی محتوایی که چندان ارتباطی با تبلیغ موردنظر ندارد هم نمایش داده شود. با استفاده از این نوع تبلیغات قادر خواهیم بود تا پیش از آغاز جستجوی کاربر برای محصول و خدماتی که به آن نیاز دارد، محصول یا خدماتی که خودمان ارائه می‌کنیم را به او پیشنهاد کنیم که می‌تواند اقدامی کلیدی در اجرای استراتژی کلی تبلیغاتمان باشد.

به این شکل که ممکن است کاربر برای مدت‌ها نیاز به استفاده از خدمات و محصولات ما را در ذهن خود پرورانده باشد اما تا پیش از مشاهده تبلیغات ما متوجه نیاز خود به محصولات و خدمات ما نبوده است؛ در نتیجه ما با نمایش تبلیغمان این نیاز را در ذهن مشتری پررنگ‌تر از قبل می‌کنیم و مشتری کاربر موردنظر را به مشتری بالقوه‌ی احتمالی تبدیل می‌کنیم.

هم‌چنین به واسطه‌ی وجود اطلاعات حاصل از “گوگل تگ منیجر – Google tag manager”، ما قادر خواهیم بود تا برای افرادی که اخیرا از وب سایت یا اپلیکیشن ما بازدید داشتند، با استفاده از “ریتارگتینگ – retatgeting” و یادآوری نیازشان به استفاده از خدمات و محصولات خودمان، به افزایش “نرخ تبدیل – conversion rate” در تبلیغاتمان بپردازیم.

ارزیابی نتایج حاصل از تبلیغات

“گوگل ادز – Google Ads” این امکان را به ما می‌دهد تا به بررسی میزان پیشرفتمان در دستیابی به اهداف کمپین تبلیغاتیمان بپردازیم. با استفاده از ابزاری که گوگل در اختیار ما قرار می‌دهد ما قادر به مشاهده‌ی صفحاتی هستیم که تبلیغ ما در آن به نمایش در می‌آید؛ هم‌چنین قادر به مشاهده تبلیغاتی هستیم که بیشترین کلیک‌های دریافتی را داشتند و سایت‌هایی که بیشترین دست‌آورد مالی را با صرف کمترین هزینه برای ما به ارمغان آورده‌اند.

برنامه ریزی

ایجاد تغییرات در شبکه‌ی نمایش بین 12 الی 24 ساعت زمان لازم دارد در نتیجه ممکن است تغییرات ایجاد شده در کمپین در آن واحد و به صورت لحظه‌ای اعمال نشوند. این نکته یکی از نکاتی است که می‌بایست پیش از ایجاد کمپین جدید در شبکه نمایش گوگل ادز یا ایجاد تغییراتی در کمپین فعلی، در ذهن داشته باشیم. هم‌چنین می‌توانیم چند روز پیش از آغاز کمپین، کمپین را بسازیم و تغییرات موردنیاز را در آن اعمال کنیم تا زمان استارت کمپین خیالمان از اعمال تغییرات پیشین راحت باشد.

لینک سازی عمیق – Deep linking

با فعالسازی لینکسازی عمیق در اپلیکیشن، کاربران اپلیکیشن ما قادر به دسترسی به محتوای درون اپلیکیشنی ما با استفاده از “شبکه‌ی جستجو – Seach network”، “شبکه‌ی نمایش – Display network” و “تبلیغات شاپینگ – Shopping Ads” خواهند بود.

اگر تمایل به فعالسازی “لینک‌سازی عمیق – Deep linking” برای هر یک از این کمپین‌ها را دارید، “اپ لینک -‎ App link”هایی را برای اندروید و “یونیورسال – Universal” و لینک‌هایی را برای “iOS” ایجاد کنید. سپس “گوگل آنالتیکز – Google Analytics” را روی “فایر بیس – Firebase” فعالسازی کنید تا به شما در ارزیابی “نرخ تبدیل – Conversion rate” کمک کند.

عناوین مکمل

کمپین شبکه جستجو گوگل ادز – Search Network campaign
کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز – Video Ads campaign
کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Shopping Ads campaign
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز – Universal app campaign

منبع: Google Support

کمپین شبکه‌ی جستجوی گوگل ادز – Google search network campaign

مقدمه‌ای بر کمپین شبکه‌ی جستجوی گوگل

شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google search network جاییست که در حین جستجوی یک عبارت در موتور جستجوی گوگل، وب سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مرتبط با عبارات جستجو یا همان سرچ کوئری‌ها نمایش داده می‌شوند.

وقتی که ما به تبلیغات در شبکه‌ی جستجوی گوگل می‌پردازیم، در صورت مواجهه عبارت جستجوی کاربر با یکی از کلمات کلیدی موجود در اگروپ‌های کمپینِ ما، یکی از تبلیغاتی که برای کمپین طراحی کردیم در نتایج جستجو نمایش داده می‌شود. در این عنوان به مطالعه‌ی موارد زیر نیز خواهیم پرداخت:

 • چه زمانی تبلیغات موجود در شبکه‌ی نمایش ظاهر می‌شوند
 • انواع تبلیغات موجود در شبکه‌ی جستجوی گوگل
 • چگونگی استفاده از سرچ پارتنرهای گوگل (طریقه‌ی استفاده یا غیرفعالسازی نمایش تبلیغ در سرچ پارتنرها)

تبلیغات شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google search network Ads

تبلیغاتی که ما برای شبکه‌ی جستجوی گوگل طراحی می‌کنیم، برای “عبارت جستجو” – “search querry”های مرتبط با خودشان به نمایش در می‌آیند و در صورت فعال بودن نمایش تبلیغ در دیگر وب سایت‌ها – Google search partners، هنگام جستجوی “سرچ کوئری” – “search querry”های مرتبط با “کلمات کلیدی” یا “عبارات جستجوی” وارد شده در “کمپین گوگل ادز”، به کاربر نمایش داده می‌شوند.

سایت‌های شبکه‌ی جستجوی گوگل

تبلیغات طراحی شده برای کمپین‌ها، در قسمت بالا یا پایین نتایج جستجوی طبیعی گوگل در هر یک از “سایت‌ها و شبکه‌های مرتبط گوگل”، نمایش داده می‌شوند. هم‌چنین علاوه بر نمایش در شبکه‌ی جستجوی گوگل، تبلیغات ما قابلیت نمایش در زیر یا بالای نتایج جستجوی ارائه شده در Google Play، Google Shopping، Google Images، و Google Maps و YouTube را هم دارند.

پ.ن: در نظر داشته باشید که نتایج قابل نمایش در Google Maps تنها در صورتی رخ می‌دهد که فرد موردنظر در حال استفاده از اپلیکیشن مپز – Maps گوگل روی مرورگر کروم – Chrome باشد.

سرچ پارتنرهای گوگل – Google search partners

تبلیغات طراحی شده برای کمپین شبکه‌ی جستجو – Google search network ممکن است که هم در نتایج جستجوی گوگل نمایش داده شوند و هم در نتایج جستجوی سرچ پارتنرهای گوگل – Google search partners که به عنوان بخشی از واحد مرتبط با لینک یا عبارت جستجو یا به عبارتی related search or link unit، به نمایش در بیایند. در ارتباط با تبلیغاتِ متنی، سرچ پارتنرهای گوگل شامل صدها مورد از وب سایت‌های غیروابسته به گوگل هستند که از روند فعالیتی همانند گوگل ویدیو – Google Video یا دیگر وب سایت‌های گوگل برخوردارند.

تبلیغات شاپینگ گوگل – Google Shiopping Ads

قابلیت نمایش در سایت‌های سرچ پارتنر گوگل را دارند، به طوریکه تبلیغ خرید کالا به صفحه‌ی خرید کالای مورد نظر لینک شده است. نرخ کلیک CTR چنین تبلیغاتی در سایت‌های سرچ پارتنر گوگل، تاثیری بر امتیاز کیفی quality score تبلیغات برای نمایش در نتایج جستجوی google.com ندارد.

انواع تبلیغات در شبکه‌ی جستجوی گوگل – Google Search Network Ads

“تبلیغات متنی”، “تبلیغات جستجوی داینامیک” و “تبلیغات کال اُنلی – call-only” از جمله رایج‌ترین عناوین تبلیغاتی هستند که در شبکه‌ی جستجوی گوگل به نمایش در می‌آیند. این تبلیغات معمولا به واسطه‌ی یک لیبل – label با عنوان “Ad یا Ads” در صفحه‌ی نتایج جستجوی گوگل به نمایش در می‌آیند.

این تبلیغات اغلب به همراه افزونه‌های تبلیغاتی به نمایش در می‌آیند که امکان ارائه اطلاعات مربوط به کسب و کار را در اختیار صاحب کسب و کار یا اپراتور تبلیغات گوگل ادز می‌گذارد. از اطلاعات ارائه شده می‌توان به “لوکیشن کسب و کار” یا “شماره تماس” اشاره کرد.

تبلیغات شاپینگ گوگل – Google Shopping Ads

تبلیغات شاپینگ گوگل از جمله تبلیغات ارائه شده در شبکه‌ی جستجوی گوگل هستند که به واسطه یک تصویر و اطلاعات مربوط به محصول مرتبط با “عبارت جستجو” – “search querry” در بخش فوقانی نتایج جستجوی گوگل به نمایش در می‌آیند. این نتایج به واسطه یک لینک شما را به “صفحه‌ی فرود” – “landing page” و با عنوان تبلیغات “اسپانسرد” – “sponsored” در نتایج جستجو مشخص می‌شوند.

تبلیغات تصویری و ویدئویی – Picture & Video Ads

“سرچ پارتنرهای گوگل” – “Google search partners” قادر به میزبانی از تبلیغات تصویری و ویدئویی هستند. تصور کنید که ما صاحب کسب و کاری هستیم که مربوط به فروش لپ‌تاپ‌های دست‌ِدوم و استوک است. ما کلمه‌ی “فروش/خرید لپ‌تاپ دست دوم” یا “فروش/خرید استوک” را در “اد‌گروپ” تبلیغات گوگل ادزمان قرار می‌دهیم.

سپس گزینه‌ی “نمایش در سرچ پارتنرهای گوگل” را هم فعال می‌کنیم، در نهایت تبلیغات ما در صفحات مربوط به نتایج جستجوی سرچ پارتنرهایی از گوگل نمایش داده می‌شود که افراد در حال جستجوی عبارات لپ‌تاپ دست دوم یا استوک با آن مواجه شده باشند.

فعال یا غیر‌فعال سازی نمایش تبلیغات گوگل ادز در سرچ پارتنرهای گوگل

هنگامی که کمپین تبلیغاتی را برای نمایش در شبکه‌ی جستجوی گوگل می‌سازیم، سرچ پارتنرها هم به طور پیش‌فرض در نمایش تبلیغ فعال خواهند بود. در نتیجه، تبلیغ ما در شبکه نمایش ممکن است به ازای سرچ کوئری – search querry دریافت شده‌ در یکی از هزاران سایت متفاوتی نمایش داده شود که به عنوان سرچ پارتنر گوگل فعال هستند.

بهتر است به یاد داشته باشیم که گوگل ادز – Google Ads اطلاعات وب سایتی که تبلیغ شما را در شبکه‌ی جستجو نمایش می‌دهد را در اختیارتان نمی‌گذارد. به منظور عدم نمایش تبلیغ از طریق هر یک از سرچ پارتنرها، فعالسازی یا غیر‌فعالسازی نمایش تبلیغات در آن‌ها، می‌بایست از اقدامات زیر پیروی کرد.

کلیه‌ی سایت‌های مشارکت کننده در نمایش تبلیغات متعلق به شبکه‌ی جستجوی گوگل، موظف به پیروی از قوانین و مقررات گوگل هستند. به واسطه‌ی ایجاد کمپین شبکه‌ی جستجو – Search network campaign، کلیه‌ی قوانین و مقررات گوگل در زمینه‌ی تبلیغات  قابل مشاهده خواهد بود.

این قوانین و مقررات شامل استانداردهای اعتباری و تصویری است که سرچ پارتنرهای گوگل برای کسب و کار و برند ما ارمغان می‌آورند. در صورت بروز هرگونه تخدی از جانب سرچ پارتنرهای گوگل نسبت به هر یک از موارد قید شده در قوانین و مقررات وضع شده توسط گوگل، سرچ پارتنر موردنظر از همکاری در شبکه‌ی جستجوی گوگل منع خواهد شد.

دستورالعمل غیرفعالسازی نمایش تبلیغات در سرچ پارتنرهای گوگل

تجربه‌ی استفاده از ساختار جدید گوگل ادز – Google ads در حال حاضر به عنوان شیوه‌ی انحصاری نوین در مدیریت اکانت‌های کاربران به حساب می‌آید. اگر هنوز در حال استفاده از گوگل ادوردز – Google Adwords قدیمی هستید، دستورالعمل پیشین را مورد استفاده قرار دهید.

دستورالعمل جدید (گوگل ادز – Google Ads)

 1. وارد اکانت گوگل ادز شوید.
 2. در بخشِ منو – Menu، روی سربرگ تنظیمات – Setting کلیک کنید. سپس کمپین مورد نظری را که مایل به نمایش تبلیغاتش در سرچ پارتنرهای گوگل هستید را انتخاب کنید.
 3. روی گزینه‌ی شبکه‌ها – Networks کلیک کنید.
 4. چک باکس – check box موجود در کنار گزینه‌ی – Include Google search partners – را بزنید تا تبلیغات کمپین روی سایت‌های سرچ پارتنر گوگل هم نمایش داده شود یا به منظور غیرفعالسازی نمایش تبلیغات روی سرچ پارتنرهای گوگل در شبکه‌ی جستجو، چک باکس – check box را غیرفعال کنید.
 5. به یاد داشته باشید روی گزینه‌ی ذخیره سازی – save کلیک کنید تا تغییرات ایجاد شده ذخیره شوند.

دستورالعمل پیشین (گوگل ادوردز – Google Adwords)

 1. وارد اکانت گوگل ادرودز شوید.
 2. روی سربرگ کمپین‌ها – Campaigns کلیک کنید. سپس روی کمپین شبکه‎‌ی جستجو – Search Network campaign کلیک کنید تا به بخشی که تنظیمات سرچ پارتنرهای گوگل در آن قرار دارد دسترسی داشته باشید.
 3. روی سربرگ تنظیمات – Setting کلیک کنید.
 4. صفحه را به سمت پایین هدایت – scroll کنید تا به بخش شبکه‌ها – Networks دسترسی پیدا کنید و روی گزینه‌ی ویرایش – Edit کلیک کنید.
 5. چک باکس – check box کنار گزینه‌ی – Include search partners – را بزنید تا از امکان نمایش تبلیغ روی سایت‌های سرچ پارتنر گوگل بهره‌مند شوید. در صورت عدم تمایل نسبت به نمایش تبلیغات در سرچ پارتنرهای گوگل، چک باکس – include search partners – را غیرفعال کنید.
 6. به یاد داشته باشید روی گزینه‌ی ذخیره سازی – save کلیک کنید تا تغییرات ایجاد شده ذخیره شوند.

عناوین مکمل

کمپین شبکه نمایش گوگل ادز – Display Network campaign
کمپین تبلیغات ویدیویی گوگل ادز – Video campaign
کمپین تبلیغات شاپینگ گوگل ادز – Shopping Ads campaign
کمپین نصب اپلیکیشن گوگل ادز – Universal app campaign

منبع: Google Support